Tác giả: quocdai

Funny Pictures

VĂN TẾ NGHĨA SĨ KHỞI NGHIỆP

VĂN TẾ NGHĨA SĨ KHỞI NGHIỆP (Dành tặng những nghĩa sĩ đã lỡ tử vong trong con đường khởi nghiệp) Hỡi ơi! Thời thế thế thời Nghiệp này chưa khởi lòng người chưa yên Ngày …
web traffic

Best Autosurf Traffic Exchanges

Best Autosurf Traffic Exchanges. You should take a slightly different approach when using autosurfs. Splash pages will still work, but with a much lower clickthrough rate than in manual exchanges.

CÔNG CỤ LAN TRUYỀN BẰNG REFERRAL

CÔNG CỤ LAN TRUYỀN BẰNG REFERRAL Một trong những phương thức lan truyền nội dung marketing là “lan truyền có ưu đãi”, tức là sử dụng một loại “mồi câu” (quà tặng hấp dẫn, hoặc …

CÔNG TY GIA ĐÌNH LÀM SAO ĐỂ LỚN MẠNH?

Công ty gia đình có nhiều kiểu gia đình trị, ví dụ như: Cha/con, mẹ/con, anh/em, con/cháu,bạn/bè, chồng/vợ hoặc vợ/chồng cùng quản trị, lãnh đạo công ty do gia đình sáng lập. Trên thế giới …