Chuyên mục: Ebook

Target quảng cáo như thế nào cho đúng nhất

Target quảng cáo thế nào cho đúng?

Bạn muốn chạy ads cho sản phẩm của mình và bạn đi hỏi người khác cách target,“ Em bán cái này lên target thế nào? “ những câu hỏi như vậy sẽ chỉ nhận được …