Chuyên mục: Funny

Funny Pictures

VĂN TẾ NGHĨA SĨ KHỞI NGHIỆP

VĂN TẾ NGHĨA SĨ KHỞI NGHIỆP (Dành tặng những nghĩa sĩ đã lỡ tử vong trong con đường khởi nghiệp) Hỡi ơi! Thời thế thế thời Nghiệp này chưa khởi lòng người chưa yên Ngày …
kế hoạch kinh doanh vốn tự có

Kế hoạch kinh doanh với số vốn tự có

Một ngày năm khách (thường hơn mười khách gọi nhưng em chỉ đi đúng năm khách), một khách 800k/s. Một ngày kiếm được bốn triệu . Một tháng 120 triệu. Chi tiêu dè xẻn khoảng hai mươi triệu một tháng chi phí …