Thẻ: công ty gia đình

CÔNG TY GIA ĐÌNH LÀM SAO ĐỂ LỚN MẠNH?

Công ty gia đình có nhiều kiểu gia đình trị, ví dụ như: Cha/con, mẹ/con, anh/em, con/cháu,bạn/bè, chồng/vợ hoặc vợ/chồng cùng quản trị, lãnh đạo công ty do gia đình sáng lập. Trên thế giới …