14 LINK CẦN THIẾT CHO ANH EM NÀO ĐANG CHẠY FACEBOOK ADS

Nếu bạn đang chạy FACEBOOK Ads thì không thể bỏ qua các link chia sẻ bên dưới. Hãy tham khảo trước khi bắt đầu chạy ADS. Nếu đã chạy ADS rồi cũng phải biết để gỡ rối và chuẩn hóa ADS sao cho hiệu quả nhất.

14 LINK CẦN THIẾT CHO ANH EM NÀO ĐANG CHẠY FACEBOOK ADS

1. Trợ giúp Nhà quảng cáo: https://facebook.com/business/resources

2. Kháng nghị Quảng cáo không được phê duyệt: https://www.facebook.com/help/contact/452019928334289

3. Công cụ kiểm tra 20% text: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

4. Kháng nghị tài khoản bị khoá hoặc gắn cờ: https://www.facebook.com/help/contact/

5.Kháng nghị tài khoản bị Report (bị một tài khoản giả mạo khác report Facebook): https://www.facebook.com/help/contact/logout

6.Hướng dẫn cần biết cho Nhà quảng cáo: https://www.facebook.com/help/337584869654348

7.Hướng dẫn thiết lập quảng cáo: https://www.facebook.com/business/ads-guide

8.Quy định quảng cáo trên Facebook:https://www.facebook.com/policies/ads/

9.Mẹo hay cho Nhà quảng cáo: https://www.facebook.com/…/le…/facebook-tips-recommendations

10. Tài khoản Facebook bị hack: https://www.facebook.com/hacked

11. Các thông tin hỗ trợ khác: https://www.facebook.com/help/127103474099499

12. Nâng ngưỡng thanh toán: https://www.facebook.com/help/contact/1477339855829653/

13.Tài liệu hướng dẫn quảng cáo trên Facebook, chia theo mục tiêu quảng cáo. Với mỗi mục tiêu nhất định, tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin sau:
• Các thông số đo lường hiệu quả QC
• Đề xuất thiết kế/ Yêu cầu kỹ thuật
• Mẹo hay

https://www.facebook.com/business/ads-guide/

14. Các thông tin cần thiết dành cho các bạn đã có mục Cửa Hàng trên Trang: Video hướng dẫn sử dụng Shop Tab, kết hợp với các tính năng sẵn có của Trang.

https://www.facebook.com/business/help/846547442125798

Content Protection by DMCA.com

Leave a Comment