Chuyển đổi số – Hành trình không hồi kết của doanh nghiệp

Digital transformation

Theo một cuộc khảo sát mới chỉ ra chín trong số mười doanh nghiệp tin rằng chuyển đổi số hiện là một yêu cầu để thành công, trong khi gần 79% nói rằng nếu không tiếp tục chuyển đổi số, họ sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh trong vòng ba năm. Điều đó cho thấy chuyển đổi số là cuộc đua đường dài của doanh nghiệp.

Covid-19 thúc đẩy hành trình chuyển đổi số

COVID-19 đóng vai trò như một chất xúc tác cho quá trình chuyển đổi số tại nhiều doanh nghiệp, buộc họ phải áp dụng công nghệ mới. Với tốc độ phát triển của thế giới kỹ thuật số, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể khai thác các công nghệ hiện tại. Các doanh nghiệp cần xem chuyển đổi số như một sự chuyển dịch sang chuyển đổi liên tục để gặt hái những lợi ích của công nghệ hiện tại và tương lai.

Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ đơn giản là về công nghệ. Đó là về cách các nhà lãnh đạo công ty thích ứng với tốc độ thay đổi và liên tục suy nghĩ lại về cách họ có thể tạo ra và cung cấp giá trị trong nền kinh tế kỹ thuật số. Đó là một chiến lược kinh doanh.

Chuyển đổi số phải được nhìn nhận trong bối cảnh của người tiêu dùng mà thói quen của họ là động lực chính dẫn đến chuyển đổi thay đổi. Sự xuất hiện của công nghệ kỹ thuật số đã trao quyền cho những khách hàng yêu cầu tính nhất quán và nhanh chóng cũng như các dịch vụ được cá nhân hóa trên nhiều kênh.

Sau đó, việc hiện đại hóa trải nghiệm này sẽ tác động đến chuỗi cung ứng, quy trình, hoạt động tại văn phòng và quản lý dữ liệu. Và một khi nhu cầu, thói quen của người tiêu dùng thay đổi, doanh nghiệp cần nhanh chóng thích ứng để tạo nên lợi thế cạnh tranh.

3 trụ cột của chuyển đổi kỹ thuật số

Chuyển đổi kỹ thuật số trong kinh doanh giống như sự tiến hóa trong tự nhiên – một quá trình không bao giờ kết thúc. Có ba trụ cột khác biệt trong hành trình chuyển đổi kỹ thuật số:

  • Định dạng lại nền tảng các tài sản CNTT của tổ chức.
  • Tái cấu trúc quy trình, số hóa hoạt động doanh nghiệp
  • Xây dựng lại trải nghiệm của khách hàng để phù hợp với môi trường ưu tiên kỹ thuật số.

Đôi khi các doanh nghiệp cần phải tìm điểm giao nhau giữa ba hoạt động này, nhưng đôi khi họ phải thực hiện chúng song song. Các doanh nghiệp phải xác định những điểm chưa hợp lý hay không còn phù hợp để tạm dừng, tu sửa lại hoạt động và cuối cùng là liên tục cải tiến để đáp ứng với sự thay đổi.

Đề ra mục tiêu chuyển đổi số

Hãy coi chuyển đổi số như một hành trình thay vì chỉ là một đích đến. Mỗi giai đoạn mở ra các khả năng mới mang lại cơ hội chuyển đổi nhiều hơn nhưng đến cuối cùng thì không có hồi kết. Chuyển quy trình ngoại tuyến sang quy trình kỹ thuật số hoàn toàn cho phép linh hoạt hơn về vị trí và cách thức mọi người làm việc.

Điều này mở ra khả năng làm việc từ xa, từ đó cho phép chuyển đổi thêm về cách tổ chức nhân viên và xây dựng nhóm. Khi mọi người thích nghi với tư duy ưu tiên kỹ thuật số này, kết hợp với các công cụ hỗ trợ nó, một sự chuyển đổi mạnh mẽ sẽ diễn ra. Xây dựng suy nghĩ liên tục chuyển đổi có nghĩa là doanh nghiệp có thể thích ứng nhanh hơn với sự thay đổi, từ đó làm cho nhóm của bạn và doanh nghiệp của bạn linh hoạt hơn trước mọi tác động bên ngoài cũng như nội tại.

Nếu doanh nghiệp chưa khai thác ít nhất 80% khả năng của quá trình chuyển đổi số hiện tại của họ, thì có thể không cần phải thúc đẩy một bản nâng cấp khác. Sẽ luôn có một cấp độ tiếp theo có thể đạt được nhưng không cần phải thúc đẩy những gì mới nhất và tốt nhất mọi lúc mà phải dựa vào nhu cầu và tình hình thực tại của doanh nghiệp.

Với Bitrix24, những khó khăn trong việc kết nối của doanh nghiệp thời Covid không còn là trở ngại!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *