Rất vui khi được kết nối và chia sẻ. Nếu bạn muốn kết nối hoặc có vấn đề thắc mắc gì thì đừng ngại nhé.

Hãy để lại thông tin Đại sẽ liên hệ tư vấn nhé..    Chuyên viên tư vấn chuyển đổi số

    Trần Quốc Đại – Digital Transformation Consultant
    Phone: 0824 09 39 79 – Email: daitq@tino.org