14 Links cần thiết cho anh em nào đang chạy facebook ads

Nếu bạn đang chạy FACEBOOK Ads thì không thể bỏ qua các link chia sẻ bên dưới. Hãy tham khảo trước khi bắt đầu chạy ADS. 14 LINK CẦN THIẾT CHO ANH EM NÀO ĐANG CHẠY FACEBOOK ADS Trợ giúp Nhà quảng cáo: https://facebook.com/business/resources Kháng nghị Quảng cáo không được phê duyệt: https://www.facebook.com/help/contact/452019928334289 Công cụ kiểm tra 20% text: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Kháng nghị tài khoản bị khoá hoặc gắn cờ: https://www.facebook.com/help/contact/ Kháng nghị tài khoản bị Report (bị một tài khoản giả mạo khác report Facebook): https://www.facebook.com/help/contact/logout Hướng dẫn cần biết cho Nhà quảng cáo: https://www.facebook.com/help/337584869654348 Hướng dẫn thiết lập quảng cáo: https://www.facebook.com/business/ads-guide Quy định quảng cáo trên Facebook:https://www.facebook.com/policies/ads/ Mẹo hay cho Nhà quảng cáo: https://www.facebook.com/…/le…/facebook-tips-recommendations Tài khoản Facebook bị hack: https://www.facebook.com/hacked Các thông tin hỗ trợ khác: https://www.facebook.com/help/127103474099499 Nâng ngưỡng thanh toán: https://www.facebook.com/help/contact/1477339855829653/ Tài liệu hướng dẫn quảng cáo trên Facebook, chia theo mục tiêu quảng cáo. Với mỗi mục tiêu nhất định, tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin sau: https://www.facebook.com/business/ads-guide/ Các thông số đo lường hiệu quả QC Đề xuất thiết kế/ Yêu cầu kỹ thuật Mẹo hay Các thông tin cần thiết dành cho các bạn đã có mục Cửa Hàng trên Trang: Video hướng dẫn sử dụng Shop Tab, kết hợp với các tính năng sẵn có của Trang. https://www.facebook.com/business/help/846547442125798