Share cách Rip template trên các site bán Theme

Share cách Rip template trên các site bán Theme ….. Free 100%, không cần cài app

Chuẩn bị :
– Server Linux hoặc máy tính cài ubuntu (Để chơi Shell)
– Site mục tiêu cần RIP (là các trang demo theme, ưu tiên dạng html, css, JS),
VD : Với template này https://themeforest.net/item/appmate-material-design-app-landing-template/11362695?ref=khoiho
=> chọn live preview

=> Ấn nút tắt chế độ xem demo (để đưa về trang demo của nhà cung cấp template)
=> chọn 1 template cụ thể, VD: http://www.bdinfosys.com/demo/appmate/sites/home-gradient.html
=>Xóa phần địa chỉ trỏ thẳng đến file html hoặc thư mục chưa file html đang xem
(Xóa càng nhiều rip dc càng sâu :)) )
=> Còn lại http://www.bdinfosys.com/demo/appmate/

Bỏ cái url trên vào đoạn code dưới và chạy trên Shell của linux => Chén 😀
wget -erobots=off –no-parent –wait=1 –limit-rate=1000K -r -p -U “Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)” -A htm,html,css,js,json,gif,jpeg,jpg,bmp,* http://urlcanrip/

Chạy lệnh và đợi tầm 10 phút để rip , sẽ rip full HTML, CSS, JS, Font … của template về 1 thư mục trên đĩa của server linux đã chuẩn bị (thường là /root/urlcanrip hoặc /home/user/urlcanrip)

Content Protection by DMCA.com

Leave a Comment