Tài liệu Search Engine Optimization Starter Guide {English}

Search Engine Optimization Starter Guide do google xuất bản nên không phải bàn cải gì nữa nhé. Đây được xem là chuẩn mực để các SEOer làm theo.

Tài liệu này xuất bản bằng tiếng Anh nên có thể sẽ khó tiếp thu đối với một số bạn. Phiên bản tiếng Việt cũng có nhưng nó đã cũ, không được cập nhật mới nhất.

Search Engine Optimization Starter Guide – English

Search Engine Optimization Starter Guide

Search Engine Optimization Starter Guide

Tài liệu giới thiệu và hướng dẫn bao gồm

SEO Basic

 • Create unique, accurate page titles
 • Make use of the “description” meta tag
 • Improving Site Structure
 • Improve the structure of your URLs
 • Make your site easier to navigate

Optimizing Content

 • Offer quality content and services
 • Write better anchor text
 • Optimize your use of images
 • Use heading tags appropriately

Dealing with Crawlers

 • Make effective use of robots.txt
 • Be aware of rel=”nofollow” for links

SEO for Mobile Phones

 • Notify Google of mobile sites
 • Guide mobile users accurately
 • Promotions and Analysis
 • Promote your website in the right ways
 • Make use of free webmaster tools

Link tải: Tải tại đây

Content Protection by DMCA.com

Leave a Comment