<< Back

Kiểm tra sắc đẹp

  "Fresh Beauty checker"  cho phép bạn upload hình ảnh của mình để kiểm tra sắc đẹp của bạn được bao nhiêu điểm.

Bước 1: Upload a hình ảnh

Chấp nhận dạng: jpg,jpeg,gif,png (Max 5 MB)